Sholat berjamaah yang paling utama bagi laki-laki dan wanita, Dimana ?

waktu baca 8 menit
Sabtu, 3 Sep 2022 02:19 0 232 santri
Assalamualaykum warahmah semoga Sahabat santri slalu diberi kemudahan dalam mencari berkah ilahiyah kali ini saya akan membagikan Dimanakah sholat berjamaah yang paling utama bagi laki-laki dan wanita.? dari beberapa referensi teman di facebook yang beliau juga seorang yang ahli membaca dan menulis ulang kitab klasik para ulama’ Ahlusunanah Wa jama’ah dan dengan membahas secara rinci melalui kitab-kitab para Alim Ulama’ itu menjadikan kita lebih mantap dalam memilih mana yang terbaik sebagaimana kita warga yang mengaku Nahdhotul Ulama’ (kebangkitan Orang-orang Alim dalam masalah Agama) sehingga orang-orang bukan serta merta hanya mengikuti nafsu, namun kita juga terus belajar dari Para Ulama untuk mengambil Ilmu Ilmu mereka untuk bisa  kita menjadikan pedoman dalam beramal dan memilih jalan yang terbaik sesuai yang di contohkan Rasulullah dan para sahabatnya .
dan referensi yang beliau ambil adalah dari kitab:
Isi Kitab I'anatut tolibin
 • Fathul Mu’in Syaikh Zainuddin Al Malibari
 • Ianatut Tahlibin Syaikh Abu Bakar Syatho
 • (Nihayah) Syarah Imam Ramli
Dalam kitab Fathul Mu’in Syaikh Zainuddin Al Malibari menuturkan:
والجماعة في مكتوبة – لذكر – بمسجد أفضل، نعم، إن وجدت في بيته فقط فهو أفضل، وكذا لو كانت فيه أكثر منها في المسجد – على ما اعتمده الاذرعي وغيره -.
Dan berjamaah didalam shalat fardhu 5 waktu bagi laki-laki di masjid adalah lebih utama, iya betul di masjid lebih utama, tapi jika berjamaah hanya di dapati di rumahnya saja maka dirumah lebih utama.
Begitu juga lebih utama (dirumah) jika terdapat di rumah lebih banyak dari jamaah daripada di masjid, menurut pendapat yang di pegang oleh imam al-Adzroi dan lainya.
قال شيخنا: والاوجه خلافه، ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه: قدم – فيما يظهر – لان الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها، والمتعلقة بزمانها أولى من المتعلقة بمكانها.
Berkata guru kami imam Ibnu Hajar al-Haitami:
Pendapat yang Ashah adalah sebaliknya (dimasjid lebih utama, walau jemaahnya sedikit), dan jika berbenturan antara keutamaan shalat di masjid dan menghadiri selain masjid, maka dahulukan dalam hal perkara yang dzahir, karena keutamaan yang berkaitan dengan dzat ibadah itu lebih utama daripada keutamaan yang berkaitan dengan tempatnya ibadah atau waktu ibadah, dan keutamaan yang berkaitan dengan waktu itu lebih utama daripada keutamaan yang berkaitan dengan tempat.
===
Komentar Kitab Ianatut Tahlibin Syaikh Abu Bakar Syatho menuturkan:
(قوله: والجماعة في مكتوبة لذكر بمسجد أفضل) وذلك لخبر: صلوا – أيها الناس – في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
Perkataan pengarang kitab Fathul Mu’in: dan berjamaah didalam shalat fardhu 5 waktu bagi laki-laki di masjid adalah yang paling utama) dan itu karena Hadits:
صلوا – أيها الناس – في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
Sholatlah kalian – wahai manusia – di rumah-rumah kalian, karena sesungguhnya Shalat yang paling utama adalah sholatnya seseorang di dalam rumahnya kecuali shalat fardhu 5 waktu
أي فهي في المسجد أفضل لأنه مشتمل على الشرف، وكثرة الجماعة غالبا، وإظهار الشعار.

Menampakan Syi’ar Islam :

Maksudnya: Maka sholat fardhu 5 waktu didalam masjid itu lebih utama, karena mencakup kepada kemuliaan dan banyaknya jemaah pada kebiasannya, dan menampakan syiar.
وخرج بالذكر المرأة، فإن الجماعة لها في البيت أفضل منها في المسجد، لخبر: لا تمنعوا نساءكم المسجد، وبيوتهن خير لهن.
Dikecualikan dari orang lelaki adalah wanita sesungguhnya jamaah baginya dirumah lebih utama ketimbang jamaahnya dimasjid berdasarkan hadits

Larangan Mencegah wanita pergi ke masjid dengan syarat :

لا تمنعوا نساءكم المسجد، وبيوتهن خير لهن.
“Janganlah kalian cegah wanita-wanita kalian ke masjid, namun rumah-rumah mereka (para wanita) adalah lebih baik bagi mereka”.
نعم، يكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال، لما في الصحيحين: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ولما في ذلك من خوف الفتنة.
Betul para wanita tidak boleh di cegah pergi ke masjid, tetapi dimakruhkan bagi wanita yang memiliki keindahan (kecantikan atau lainya) menghadiri masjid beserta para lelaki, karena ada hadits dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Sayyidati Aisyah Radhiyallahu Anha berkata:’
“Seandainya Rasulullah SAW melihat yang terjadi pada perkembangan para wanita niscaya beliau mencegah mereka kemasjid sebagaimana dicegahnya wanita-wanita kaum bani Israel”.
Dan karena dalam (kehadiran wanita yang memiliki keindahan) dikhawatirkan menimbulkan fitnah di dalamnya”.
وعبارة شرح م ر: ويكره لها – أي للمرأة – حضور جماعة المسجد إن كانت مشتهاة – ولو في ثياب بذلة – أو غير مشتهاة – وبها شئ من الزينة أو الريح الطيب.
Dan redaksi (Nihayah) Syarah Imam Ramli: dan dimakruhkan bagi perempuan – maksudnya wanita – menghadiri berjamaah di masjid jika perempuan itu di sukai (menjadi incaran para lelaki) walaupun dengan pakaian yang jelek.
Atau (dimakruhkan) perempuan yang menghadiri berjamaah di masjid halnya yang tidak di sukai (tidak cantik) namun padanya sesuatu dari perhiasan (keindahan pakaian) dan aroma yang harum.
وللإمام أو نائبه منعهن حينئذ، كما له منع من تناول ذا ريح كريه من دخول المسجد.
Dan bagi pemimpin atau wakilnya untuk mencegah mereka para wanita dalam kondisi seperti itu (wanita yang cantik dan dandanan elok nan harum) sebagaimana bagi pemimpin mencegah orang yang memiliki bau yang tidak sedap untuk masuk ke masjid.

HARAM BERJAMAAH BAGI WANITA TANPA IZIN WALI (Orang Tua/ Suami)

ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أوهما في أمة متزوجة، ومع خشية فتنة منها أو عليها. اه
Dan haram bagi para perempuan (menghadiri berjamaah di masjid) tanpa minta izin walinya (orang tuanya) atau suaminya atau tuanya atau kepada suami dan tuanya bagi wanita budak yang bersuami. Dengan disertai khawatir timbul fitnah dari jemaah ataupun kepada jemaah.
(قوله: نعم، إن وجدت) أي الجماعة.
(Dan perkataan pengarang kitab Fathul Mu’in: iya betul (berjamaah di masjid lebih utama bagi laki-laki) jika didapati) maksudnya berjamaah
وقوله: في بيته فقط أي من غير وجودها في المسجد.
(Perkataan pengarang kitab Fathul Mu’in: hanya dirumahnya saja) maksudnya dari tidak adanya berjamaah di dalam masjid
وقوله: فهو أفضل أي فالبيت أفضل من المسجد.
(Perkataan pengarang kitab Fathul Mu’in: maka itu lebih utama) maksudnya (jika tidak ada berjamaah di masjid) maka di rumah lebih utama daripada di masjid.
والمراد أن الصلاة مع الجماعة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد مع الانفراد، وذلك لخبر: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى.
رواه ابن حبان وصححوه، ولما يأتي من أن الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أفضل من الفضيلة المتعلقة بمكانها أو زمانها.
Dan yang dimaksud bahwasanya sholat dengan berjamaah di rumah itu lebih utama daripada sholat di masjid dengan sendiri, dan alasan itu karena Hadits:
صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى.
“Shalat seseorang dengan satu orang lain lebih baik dibanding salatnya seorang diri, salatnya bersama dua orang lebih baik dibanding salatnya bersama satu orang. Dan semakin banyak maka lebih dicintai oleh Allah Ta’ala”.(H.R Ibnu Hibban dan beliau telah mensahihkanya)
Dan karena ada penjelasan nanti dari: bahwa keutamaan yang berkaitan dengan dzat ibadah itu lebih utama daripada keutamaan yang berkaitan dengan tempat atau waktunya ibadah.
(قوله: وكذا لو كانت الخ) أي وكذلك الجماعة في البيت أفضل إذا كانت فيه أكثر من الجماعة في المسجد، للخبر المتقدم.
(Perkataan pengarang kitab Fathul Mu’in: dan begitu juga, jika terbukti… Sampai akhir penuturan) maksudnya dan begitu juga berjamaah di rumah itu lebih utama jika terbukti di dalam rumah itu lebih banyak daripada berjamaah di masjid karena alasan hadits yang sudah berlalu penyebutanya.
ويستثنى من ذلك المساجد الثلاثة، فإن الجماعة فيها – ولو قلت – أفضل، بل قال المتولي: إن الانفراد فيها أفضل من الجماعة في غيرها.
Dan dikecualikan dari itu (jemaah sholat dirumah lebih banyak daripada sholat di masjid) yaitu masjid yang tiga :
 1. Masjidil Haram (Mekah)
 2. Masjid Nabawi (Madinah)
 3. Masjid Aqsha (Palestina)
maka sungguh berjamaah di masjid yang 3 itu, walaupun sedikit itu lebih utama, bahkan berkata imam al-Mutawalli: “Bahwasanya sholat sendiri didalam masjid yang 3 itu lebih utama daripada berjamaah di tempat selainya”.
(قوله: على ما اعتمده إلخ) راجع لما بعد كذا.
(Perkataan pengarang kitab Fathul Muin: menurut apa yang dijadikan landasanya … Sampai akhir pemaparan) kembali kepada penerangan sesudah ini.
(قوله: والأوجه خلافه) أي خلاف ما اعتمده الأذرعي، وهو أنها في المسجد ولو قلت، أفضل منها في البيت وإن كثرت، وذلك لأن مصلحة طلبها في المسجد تربو على مصلحة وجودها في البيت، ولأن اعتناء الشارع بإحياء المساجد أكثر.

SHOLAT YANG PALING UTAMA BAGI LAKI-LAKI :

(Perkataan pengarang kitab Fathul Mu’in: dan yang paling Ashah adalah kebalikannya) maksudnya kebalikan apa yang menjadi pijakan imam al-Adzrai, yaitu :
bahwasanya berjamaah di masjid walaupun sedikit itu lebih utama daripada berjamaah di rumah walaupun banyak, dan itu karena kemaslahatan berjamaah yang di tuntut didalam masjid itu lebih unggul daripada kemaslahatan keberadaanya berjamaah didalam rumah. Dan karena perhatian agama akan pentingnya menghidupkan masjid.
(قوله: ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه) المتبادر من السياق أن المراد من الحضور حضور الجماعة خارج المسجد، فيكون المعنى: تعارضت فضيلة المسجد وحضور الجماعة خارجه، فإن صلى في المسجد تكون من غير جماعة ولكنه يحوز فضيلة المسجد، وإن صلى خارجه يحوز فضيلة الجماعة ولكنه تفوته فضيلة المسجد، فالمقدم حضور الجماعة.
(Perkataan pengarang kitab Fathul Mu’in: jika berbenturan keutamaan sholat di masjid dan menghadiri selain masjid) yang disegerakan (tindakan) dari urutan (kalam pembahasan) bahwasanya yang di maksud dari kata “Khudur” artinya menghadiri adalah menghadiri berjamaah di selain masjid, maka terbentuklah maknanya: “telah berbenturan keutamaan masjid dan menghadiri berjamaah di selain masjid”,
(sebagai contoh) jika seseorang sholat di dalam masjid, maka sholanya akan terjadi tanpa berjamaah (tidak dapat keutama’an berjamaah) tetapi dia akan mendapatkan keutamaan masjid, dan apabila dia shalat di selain masjid dia bisa berjamaah dan mendapatkan keutamaan berjamaah tetapi hilang keutamaan masjid, maka yang didahulukan adalah menghadiri masjid.
ويرد عليه أن هذا قد علم من قوله: نعم إن وجدت في بيته فقط فهو أفضل، ويحتمل على بعد أن المراد حضور القلب.
Dan membantah atas pendapat itu bahwa ini telah diketahui dari perkataan pengarang fathul Mu’in: “iya betul berjamaah di masjid lebih utama, tetapi jika berjamaah hanya di dapatkan dirumah saja, maka dirumah lebih utama”, dan (bantahan ini) dipotensikan mungkin, atas penjelasanya nanti, bahwasanya yang dimaksud adalah kehadiran hati.

Mengutamakan Khusu’ (Kehadiran Hati) dalam sholat berjama’ah :

وتفرض المسألة فيما إذا كانت صلاته في البيت وفي المسجد بالجماعة، ولكنه إذا صلى في المسجد لا يحصل له حضور وخشوع، وإذا صلى في البيت يكون بالحضور والخشوع، فالمقدم الصلاة في غير المسجد مع الحضور، وإن فاتته فضيلة المسجد، لأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة – وهو الحضور – أولى من المتعلقة بالمكان – وهو الصلاة في المسجد -.
Maka tergambarlah masalah dalam sebuah kasus: jika terjadi sholatnya di masjid dan di rumah dengan berjamaah tetapi jika sholat di masjid dia tidak mendapatkan kehadiran hati dan kehusyuan sholat, dan jika sholat dirumah dia akan mendapatkan kehadiran hati dan kehusyuan sholat, maka didahulukan sholat diselain masjid (rumah) dengan adanya kehadiran hati dan khusyu, walaupun telah luput keutamaan masjid, karena keutamaan yang berkaitan dengan dzat ibadah adalah kehadiran hatinya itu lebih utama daripada keutamaan yang berkaitan dengan tempat, yaitu sholat di masjid,
ولكن يرد على هذا أنه سيأتي التنبيه عليه في قوله: ولو تعارض الخشوع والجماعة فهي أولى، إلا أن يقال أن ما سيأتي مفروض فيما إذا تعارضت الصلاة منفردا مع الخشوع والصلاة جماعة بدونه.تأمل.
Tetapi akan ada bantahan akan penggambaran ini bahwasanya akan datang peringatan atas kasus seperti diatas pada perkataan pengarang kitab Fathul Mu’in: “Jika berbenturan kehusyu’an (khadiran hati) dan berjamaah maka berjamaah lebih utama”, terkecuali jika di katakan apa yang akan datang di gambarkan dalam kasus,”jika berbenturan sholat sendiri dengan khusyu dan sholat dimasjid dengan berjamaah tanpa khusyu”. Maka renungkanlah..!!
(قوله: والمتعلقة بزمانها أولى إلخ) كما إذا تعارضت عليه صلاة الضحى في المسجد أول النهار، وصلاتها خارج المسجد قريب ربع النهار، فالمقدم الصلاة خارجه – كما تقدم –
(Perkataan pengarang kitab Fathul Mu’in: dan yang berkaitan dengan waktu itu lebih utama… Sampai akhir penuturan) sebagaimana kasus berbenturan padanya sholat duha di masjid di awal siang, dan sholat duha di selain masjid dekat dengan 1/4 siang, maka yang didahulukan adalah sholat dua diselain masjid (pada 1/4 siang), sebagaimana penjelasan yang sudah berlalu.
[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,2/5]
Kesimpulan Admin :
Di pandang dari Kacamata akhir zaman saat ini Bahkan Sholat berjamaah bagi laki-laki adalah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dirumah terlebih kita sudah banyak jauh dari ulama’ sehingga suasana rumah bukanlah lagi hal yang mendukung dalam pelaksanaan sholat (terutama sholat wajib).
kita bayangkan saja jika sholat dirumah misal kita adalah seorang pedagang, lalu tiba-tiba anak kita rewel nangis lalu ada orang ingin beli sesuatu dan kita mendengar suara suara lain selain bacaan sholat kita, entah itu suara hp berbunyi jika ada panggilan tentunya atau tiba tiba ada tamu yang tanpa undangan,
tentunya kita harus menyiapkan ruang khusus untuk sholat yang jauh dari hal hal tersebut untuk mendapatkan ke khusu’an dan selain itu dalamsholat sendirian kita kadang akan di hinggapi rasa was was jika hilang ke khusu’an sehingga yang kita pikirkan bukan hati yang tuma’ninah namun ingin segera menyelesaikan sholat sendiri.
Apa saja keutamaan sholat berjamaah di Masjid :
 1. Mendapat pahala berdakwah karena menyeru orang untuk sholat dengan melantunkan adzan dan menjawab adzan (Jika muadzin)
 2. Mendapatkan Amin Nya para Malaikat (HR. Bukhari no. 782 dan Muslim no. 410)
 3. Lebih menjalin tali silaturahim antar sesama muslim (lebih mengenal satu sama lain)
 4. Masjid Adalah tempat Mulia Rumah ALLAH
 5. Mendapat Keutamaan Syi’ar Agama ALLAH dalam memakmurkan masjid-masjidnya (Q.s At-taubah ayat 18)
 6. Mendapat Pahala 27 Derajat ( sifat ihtisab mengharap pahala hanya kepada ALLAH )
 7. Mendapat pahala Berdiam di Masjid dengan niat I’tikaf
 8. Sunah Rasulullah (berjamaah adalah sunah Nabi Muhammad)
 9. Mendirikan Sholat Tepat Waktu ( surat an nisa ayat 103 ) Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman
Sumber Literasi :
Ianatut Tahlibin Juz 2 hal 5 oleh Tedi Sobandi

santri

Teruslah Istiqomah dalam kebaikan dan kesabaran semoga kita tergolong hambaNYA yang di ridhoi ALLAH dan mendapat syafa'at Rasulullah saat ini dan kelak, Selamat membaca semoga bermanfaat

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA